open
Hotline: 0982.86.0982

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 

Hội đồng quản trị: Bao gồm 5 thành viên. Đó là cấp quản lý cao nhất, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty phù hợp với luật pháp, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
+ 3 thành viên do Tổng Công ty bổ nhiệm để quản lý
+ 2 thành viên còn lại do Đại hội đồng cổ đông bầu.

- Ban Giám đốc:
 
+ Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân của Công ty trong mọi giao dịch kinh doanh, là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về trách nhiệm điều hành Công ty.
+ Phó giám đốc: Là người giúp Giám đốc thực hiện những công việc của mình, đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành Công ty khi Giám đốc vắng mặt.

- Hệ thống các bộ phận:

+ Bộ phận Hành chính- Nhân sự: Phụ trách các công việc về hành chính, quy chế nội bộ công ty, tuyển dụng, đào tạo, định hướng nhân sự, xây dựng văn hoá và các quy tắc ứng xử trong công ty
+ Bộ phận kỹ thuật: Phụ trách toàn bộ công tác sản xuất tại công ty, bao gồm: Thiết kế, thi công, giám sát và các công việc nghiên cứu áp dụng công nghệ vào sản xuất.
+ Bộ phận Marketing: Phụ trách quảng bá hình ảnh, tìm kiếm các thông tin về thị trường, khách hàng mục tiêu.
+ Bộ phận khách hàng: Phụ trách việc bán hàng, chăm sóc khách hàng
+ Bộ phận kiểm soát: Kiểm soát, giám sát nội bộ tất cả các bộ phận trong công ty để đảm bảo tính tuân thủ và nhất quán trong toàn công ty
+ Các đối tác và nhà cung cấp
 
Copyright © 2017 nhayeu.vn. All rights reserved. Website được thiết kế bởi Tất Thành Đang online: 1 Tổng truy cập: 273.421